top of page
papersbanner.jpeg

İnşaat Hukuku Derneği Türkiye Veritabanı

İnşaat Hukuku Derneği Gecikme ve Kesinti Protokolü

Bu Protokol, süre uzatımlarının ve gecikme ile kesintilere ilişkin tazminatların belirlenmesi amacı ile Society of Construction Law tarafından hazırlanmıştır. Gecikme ve kesinti konularıyla uğraşan tüm taraflara bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır. Protokol, uyuşmazlıkların hem önlenmesi hem de çözümü için bilgi şeffaflığı ve metodolojinin konuların merkezinde olduğu hususunu haklı görmektedir.

2017 yılının Şubat ayında Protokol’ün ikinci baskısı yayınlanmıştır. Bu doküman, Protokol’ün hem birinci baskısının hem de birinci baskının 1 no.’lu zeyilnamesinin yerini almıştır.

Kaynak: https://www.sclinternational.org/scl-delay-and-disruption-protocol

bottom of page