top of page

BİZ KİMİZ

İnşaat Hukuku Derneği, 2020 yılında Türk Hukuku’na uygun şekilde, inşaat hukuku alanında önde gelen profesyonellerden oluşan altı "Kurucu Üye" tarafından kurulmuştur ve halihazırda 7 üye tarafından yönetilmektedir.

VİZYON

Türkiye ve Türkiye dışında inşaat hukuku alanında ve diğer ilgili konularda eğitim, çalışma ve araştırmaların gelişmesine yardımcı olmak.

MİSYON

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak;

Konferans, seminer, sergi, burs, kurs, ders, sosyal faaliyet ve benzeri projelerin desteklenmesi, organize edilmesi ve bu tarz etkinliklere katılım sağlanması;

İlgili çalışma ve çalışma ekiplerinin desteklenmesi yoluyla İnşaat hukuku ve konuyla ilgili teknolojinin bütün boyutlarına ilişkin bilgi toplayarak bu çalışmalar neticesinde elde edilen faydalı bilgilerin yayınlanması;

İnşaat hukuku ve ilgili diğer konulara ilişkin her türlü makul ve etkili bilgi kaynaklarının yayınlaması veya ilgili taraflara iletilmesi;

Türkiye sınırları içerisinde veya diğer ülkelerde aynı veya benzer amaçlara hizmet etmekte olan kişi ve kurumlar ile gerekli ilişki, birlik ve irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunulması, karşılıklı olarak yürütülen çalışma ve bulguların paylaşılması;

Üyelere ve aynı koşullara tabi ve Kurul tarafından zaman zaman yetkilendirilen diğer taraflara yasal danışmanlık, hukuki destek ve temsil yetkisinin verilmesinin kolaylaştırılması;

Gerekli izinlerin alınması şartıyla, abonelik ücreti, bağış, yardım, hibe ve derneğin amaçlarına ilişkin diğer ücretlerin toplanması ve toplanan paranın gerekli şekilde kullanılması veya ilgili taraflara aktarılması.

bottom of page