top of page

“İnşaat Hukuku Derneği, işbu çevirinin doğruluğuna ve herhangi bir şekilde kullanımından doğacak sonuç veya sonuçlara dair hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir”

bottom of page